Research Article

Our Experience in Anesthesia Management in Operations for Congenital Pediatric Cardiac Diseases
 • Buket Özyaprak
 • Filiz Ata
 • Mürüvvet Dayıoğlu
 • Kurtbey Anarat
 • Mehmet Kaydul
 • Yılmaz Apaydın
 • Mehmet Gamlı
 • Ümran Karaca
 • Serkan Seçici
 • Cüneyt Eriş
 • Yusuf Ata
 • Nail Kahraman
 • Gönül Erkan
 • Ahmet Eroğlu
E J Cardiovasc Med 2020; 8: 35-44 DOI: 10.32596/ejcm.galenos.2020.02.05
Association Between Microalbuminuria and Pulse Pressure Among Patients with Isolated Systolic and Diastolic Hypertension
 • Şenol Coşkun
 • Jale Cordan
 • Ertuğrul Mehmetoğlu
 • Saim Sağ
 • Dilek Yeşilbursa
 • Osman Akın Serdar
 • Sümeyye Güllülü
 • Ali Aydınlar
E J Cardiovasc Med 2021; 9: 39-48 DOI: 10.32596/ejcm.galenos.2020-10-056